WETTELIJKE KENNISGEVING

ALGEMEEN:

RENAULAC BB FABRICATION SAS met een kapitaal van 1.000.000 EUR – Registre du Commerce et des Sociétés La Rochelle B394 144 893 – BTW nr. FR 35394144893. Door de toegang tot, het surfen op en/of het gebruik van deze website gaat de bezoeker akkoord met de onderstaande voorwaarden, die van toepassing zijn op alle bezoeken aan deze website. De informatie op deze website is onderworpen aan rechten en onder voorbehoud van uw aanvaarding van de voorwaarden en bepalingen van de onderstaande wettelijke kennisgeving. Er kunnen geen rechten worden gewijzigd. RENAULAC BB Fabrications SAS en zijn dochterondernemingen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van informatie die toegankelijk is via hyperlinks op deze website. De informatie, het materiaal en de afbeeldingen op deze website kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden herzien en gewijzigd. Deze website wordt regelmatig geactualiseerd. De beschikbare informatie, het materiaal en de afbeeldingen kunnen onvolledig, verouderd of onjuist zijn. Gelieve contact op te nemen met RENAULAC BB Fabrications SAS alvorens enige actie te ondernemen met betrekking tot de informatie op deze website.
De informatie nodigt u uit met ons contact op te nemen en is in geen geval een offerte. Alle transacties zijn onderworpen aan onze algemene verkoop- en servicevoorwaarden.

TRADE MARKS:

RENAULAC BB Fabrications SAS en alle andere namen en logo’s met betrekking tot RENAULAC en/of gelieerde producten of diensten die op deze website voorkomen, zijn beschermd of geregistreerd.

COPYRIGHT:

Het geheel of gedeeltelijk kopiëren, wijzigen of invoegen in andere documenten van informatie, materiaal of afbeeldingen van deze website is verboden met uitzondering van:

het printen of downloaden van informatie, materiaal of afbeeldingen van deze website voor niet-commerciële of informatieve doeleinden binnen uw organisatie.
het kopiëren (ook met elektronische middelen) van informatie, materiaal of afbeeldingen van deze website voor derden voor niet-commercieel of informatief gebruik. In dit geval gaat u ermee akkoord dat u op elk stuk informatie informeert en schrijft dat RENAULAC de bron is van dit document en dat de informatie, het materiaal en de grafische voorstellingen onderworpen zijn aan de wettelijke kennisgeving.
het printen of downloaden en/of kopiëren (inclusief het kopiëren met elektronische middelen) van informatie, materiaal of afbeeldingen van deze website voor educatieve doeleinden. Vraag in dat geval de toestemming van RENAULAC BB Fabrications SAS

WAARSCHUWING:

De informatie, het materiaal en de afbeeldingen van deze website worden verstrekt onder expliciet voorbehoud van rechten en niet-rechten die daaruit kunnen voortvloeien. RENAULAC BB Fabrications SAS en zijn dochterondernemingen wijzen uitdrukkelijk alle verklaringen, garanties, aansprakelijkheden, verplichtingen, voorwaarden met betrekking tot of in verband met de informatie, het materiaal en de afbeeldingen op deze site van de hand. In het bijzonder kan RENAULAC BB Fabrications SAS, noch een van zijn dochterondernemingen, aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen (inclusief nalatigheid (speciale, indirecte of gevolgschade) of andere schade) die voortvloeien uit of verband houden met de informatie, het materiaal of de afbeeldingen op deze site.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES:

Houd er rekening mee dat hyperlinks van deze site naar andere sites van derden alleen voor uw gemak worden aangeboden en niet onder de controle staan van RENAULAC BB Fabrications SAS of een van zijn dochterondernemingen. Noch RENAULAC BB Fabrications SAS, noch zijn dochterondernemingen kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites van derden die toegankelijk zijn via hyperlinks op deze site of via hyperlinks van andere sites.